Dobrovoľné aktivity

Posledné dva roky strednej školy som mal možnosť študovať ako štipendista na jedinečnej medzinárodnej škole United World College – USA v Montezuma, New Mexico, USA. Od návratu na Slovensko po skončení vysokoškolského štúdia som bol aktívny pri výbere ďalších slovenských študentov. Od vzniku OZ UWC Slovakia som jeho členom.

Som jedným zo zakladajúcich členov profesného združenia Slovenská evaluačná spoločnosť, o.z.

Od vzniku agentúry v roku 2005 do roku 2007 som bol členom správnej rady Akademickej ratingovej a rankingovej agentúry (ARRA).

Od septembra 2011 do decembra 2012 som bol predsedom Dozornej rady bývalého Študentského pôžičkového fondu (zo zákona išlo o nehonorovanú funkciu). Fond sa od 1.1.2013 stal súčasťou nového Fondu pre podporu vzdelávania.

Add a Facebook Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *