Ekonómia a verejná politika

Ekonómiu som vyštudoval na Brandeis University vo Waltham, MA, USA (BA in Economics and Politics – bakalársky diplom z ekonómie a politológie) a na University of Edinburgh v Škótsku (MSc in Economics – magisterský diplom z ekonómie).

Ekonomickým analýzam najmä v oblasti vzdelávania a verejnej správy som sa venoval ako analytik v SGI – Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť, v rokoch 2002-2006 som pracoval ako výkonný riaditeľ inštitútu. Pracoval som ako expert v projektoch Svetovej banky, Rozvojového programu OSN, Európskej komisie a OECD. V roku 2003 som sa stal členom Klubu ekonomických analytikov (KEA).

V rámci projektu SGI som spoluzakladal Ústav verejnej politiky (dnes Ústav verejnej politiky a ekonómie) na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, kde som denných i externých študentov verejnej politiky učil 8 rokov polovicu predmetu Ekonomické aspekty verejnej politiky (spolu s doc. Miroslavom Beblavým).

V SGI som pracoval do roku 2015 na projektoch hodnotenia intervencií v oblasti ranného detstva. V roku 2013 som sa podieľal na spracovaní Cestovnej mapy pre riešenie problému nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve (publikácia v pdf) a hodnotení dopadu aktivačných prác (publikácia v pdf – anglicky), hodnotení tzv. komplexného prístupu k integrácii marginalizovaných rómskych komunít (publikácia v pdf – anglicky), externom hodnotení Stratégie Vlády SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

Add a Facebook Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *